^Powrót na górę

logo

Od dnia 25.10.2018 odbywa się szkolenie na mediatorów rówieśniczych. W zajęciach bierze udział 6 uczniów. Są oni przygotowywani do pełnienia roli mediatora w naszej szkole. Szkolenie obejmuje naukę prowadzenia mediacji oraz podstawy komunikacji interpersonalnej.

Sama mediacja jest procesem rozwiązywania sporu lub konfliktu. Celem jej jest osiągnięcie porozumienia oraz poprawa relacji stron przy pomocy mediatora, który jest bezstronny.

Podstawowymi zasadami mediacji są :

-dobrowolność- do mediacji strony przystępują całkowicie dobrowolnie

-bezstronność mediatora- mediator nie broni żadnej ze stron, angażuje się w pomoc obu stronom

-neutralność- mediator nie podpowiada rozwiązań

-poufność- cały przebieg mediacji nie zostanie nikomu przekazany

Zakończenie szkolenia przewiduje się na dzień 6.12.2018. Od tego czasu uczniowie, którzy zechcą zostać mediatorami będą dyżurować na przerwach śródlekcyjnych. Będzie można do nich zgłaszać swoje sprawy do mediacji lub z nimi porozmawiać.

Przykładowe sprawy to:

-zniszczenie mienia

-przezywanie rówieśników

-obrażanie członków rodziny

-kradzież i chowanie cudzych przedmiotów

-wyśmiewanie się

-bójki i kłótnie ,nieporozumienia miedzy rówieśnikami

Mediacje będą zawsze prowadzone przez dwóch uczniów pod opieką mediatora szkolnego Anny Riebandt. Osoby ,które biorą udział w szkoleniu: Imiołek Julia, Klaudia Baran, Justyna Stańczyk, Gogola Ola, Florek Milena, Marlena Cebula

„Nikt tak nie zrozumie dziecka jak jego rówieśnik”- to motto całkowicie oddaje ideę mediacji rówieśniczych.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach 23. Do zadań pedagoga i psychologa w przedszkolu, szkole i placówce należy w szczególności:.. 6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych

Opracowała : Anna Riebandt

 

Przedstawiamy zdjęcia dzieci z klas I-III, które brały udział w programie Żółty Talerz w naszej szkole.

Zdjęcia do zobaczenia w galerii - kliknij

Program "Żółty talerz" w naszej szkole

Podsumowanie programu

Stowarzyszenie "U Baczyńskiego"

Odwiedzili nas

1126330
Dzisiaj904
Wszystkich odwiedzin1126330
Teraz ogląda nas 93

BIP - Szkoła Zgłobice

Copyrigcht © 2013 Publiczna Szkoła Podstawowa w Zgłobicach