Nowy rok szkolny się zaczyna, już czeka szkoła i koledzy,
i w książkach - zasób nowej wiedzy.

Pierwszego września po wakacyjnej przerwie spotkaliśmy się na uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego 2014/2015. Pani Dyrektor mgr Ewa Sojat bardzo serdecznie powitała wszystkich zgromadzonych, zwracając się do uczniów życzyła im dobrych ocen oraz zadowalających wyników w poszerzeniu horyzontów wiedzy, rodzicom radości z sukcesów ich pociech, natomiast gronu pedagogicznemu dużo cierpliwości i wytrwałości w pracy nauczycielskiej.
Przedstawiciele uczniów złożyli symboliczną wiązankę kwiatów pod tablicą znajdującą się na ścianie szkoły, upamiętniając w ten sposób 75 rocznicę wybuchu II wojny światowej. Część artystyczną przygotowali uczniowie klas 5a oraz 5b. Złożyły się na nią wiersze i piosenki o tematyce wakacyjnej i szkolnej.

J. Czernia

Zobacz fotorelację w Galeria 2014