I

Innowacją objęci są uczniowie naszej szkoły uczęszczający w roku szkolnym 2014/15 do klasy czwartej.

Cele:

- rozwijanie kompetencji językowych,

- uatrakcyjnienie zadań domowych,

- wzbogacenie metod pracy domowej szczególnie poprzez dostęp do ćwiczeń ze słuchu,

- dostarczenie bieżącej informacji o osiągniętym przez ucznia poziomie sprawności językowej,

- motywacja uczniów do systematycznego odrabianie zadań domowych.

Metody:

- wykorzystanie TIK w nauce języka obcego.

Przewidywane efekty:

- pogłębienie sprawności językowych,

- uatrakcyjnienie formy odrabiania zadań, co przyczyni się do systematyczności wykonywania prac domowych,

- uczeń otrzymuje natychmiastową informację zwrotną, co wzmacnia motywację do nauki,

- pogłębienie sprawności obsługi komputera.

Maria Chodacka - Ciasnocha