^Powrót na górę

logo

Zajęcia z języka angielskiego w oddziale przedszkolnym w Publicznej Szkole Podstawowej w Zgłobicach.

Cele:

•rozwój sprawności językowych u dzieci

•rozbudzanie zainteresowania nauką języka obcego

•wyrabianie umiejętności współpracy poprzez stosowanie pracy w grupach i parach

•osłuchanie się z brzmieniem języka angielskiego

•poznanie podstawowego słownictwa związanego z otoczeniem dziecka i życiem codziennym

•poznanie elementów kultury, wybranych tradycji i zwyczajów krajów anglojęzycznych

•stwarzanie miłej, przyjaznej atmosfery poprzez prowadzenie zajęć w formie zabawy

•kształtowanie tolerancji w stosunku do innych Opis działań: Pamiętając o tym, iż małe dzieci chłoną wiedzę z niezwykłym zapałem i efektywnością, zajęcia mają zapewnić im stały kontakt z żywym językiem angielskim poprzez stopniowe przyzwyczajanie ich do obecności tego języka w ich życiu.

Naturalne korzystanie z języka angielskiego ma spowodować, że bariery znikną, a nauka będzie zabawna i skuteczna. Poprzez piosenki, krótkie formy wierszowane, wyliczanki i rymowanki dzieci oswajają się z podstawowym słownictwem i bliskimi ich życiu sytuacjami codziennymi.

Metody:

•metody twórcze, aktywizujące, dzieci poznają język angielski z wykorzystaniem różnych zmysłów: wzroku, słuchu, dotyku i poprzez ruch.

•wykorzystanie pomocy dydaktycznych: karty obrazkowe, nagrania magnetofonowe czy płyty DVD z bajkami w języku angielskim, jak również tablica multimedialna wraz z oprogramowaniem.

Przewidywane efekty:

•poznanie kultury i tradycji krajów anglojęzycznych

•zapoznanie ze słownictwem i wyrażeniami związanymi z rodziną, najbliższym otoczeniem, zabawkami

•wypracowanie podbudowy do podjęcia nauki języka obcego w szkole.

Sposoby ewaluacji:

•obserwacja postępów dzieci oraz analiza ich prac

•wywiad grupowy.

Przedstawiamy zdjęcia dzieci z klas I-III, które brały udział w programie Żółty Talerz w naszej szkole.

Zdjęcia do zobaczenia w galerii - kliknij

Program "Żółty talerz" w naszej szkole

Podsumowanie programu

Stowarzyszenie "U Baczyńskiego"

Odwiedzili nas

1434570
Dzisiaj488
Wszystkich odwiedzin1434570
Teraz ogląda nas 57

BIP - Szkoła Zgłobice

Copyrigcht © 2013 Publiczna Szkoła Podstawowa w Zgłobicach