^Powrót na górę

logo

Priorytety szkoły:
• przyjazna, życzliwa i inspirująca atmosfera
• pomoc w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno-wychowawczych
• wsparcie pedagoga szkolnego
• zajęcia wychowawczo-dydaktyczne w oddziale przedszkolnym dla dzieci w wieku od 4 do 6 lat
• zajęcia wychowawcze w świetlicy szkolnej
• wykształcona i stale doskonaląca się kadra pedagogiczna
• bogaty księgozbiór biblioteki szkolnej
• nowocześnie wyposażone pracownie
• możliwość korzystania z obiadów przygotowywanych w szkolnej stołówce
Propozycje edukacyjne:
• możliwość kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych
• realizacja unijnych programów i projektów edukacyjnych, sportowych i artystycznych
• szeroka oferta zajęć dodatkowych:
• język angielski od klasy 0
• język niemiecki od klasy 4
• lekcje twórczości
• zajęcia rekreacyjno-sportowe
• zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
• zajęcia logopedyczne, terapeutyczne i rewalidacyjne
• terapia w „Sali doświadczania świata”
• bajkoterapia
• możliwość rozwoju zainteresowań i kształcenia umiejętności na zajęciach pozalekcyjnych
• zajęcia różnych form artystycznych w szkole i Pałacu Młodzieży
• chór szkolny
• zespół taneczny
• warsztaty teatralne
• warsztaty plastyczne PLASTUŚ
• koło przyrodnicze
• Klub Ludzi Myślących
• Szkolne Koło Caritas
• koło j. angielskiego
• koło j. niemieckiego
• koło informatyczne
• warsztaty „Matematyczne ciekawostki”
• Uczniowski Klub Sportowy SPARTAKUS
• Nauka i doskonalenie pływania na basenie
• promocja talentów uczniów poprzez ekspresję sceniczną podczas akademii szkolnych, imprez środowiskowych i uroczystości kościelnych
• wykorzystanie potencjału intelektualnego, wiedzy i umiejętności uczniów w konkursach szkolnych, gminnych, regionalnych i ogólnopolskich
• poszerzanie horyzontów myślowych poprzez wyjazdy:
• na projekcje filmowe
• na spektakle teatralne
• na koncerty muzyczne
• do muzeum
• możliwość atrakcyjnego wypoczynku oraz zwiedzania kraju i Europy:
• wycieczki turystyczno-krajoznawcze
• wyjazdy na Zieloną szkołę w kraju i za granicę
• pozalekcyjne spotkania integracyjne np. ogniska, wieczory katarzynkowo- andrzejkowe, bale karnawałowe, dyskoteki
• letnia szkoła językowa we współpracy z międzynarodową organizacją Learning Enterprises
• opieka nad uczniami i studentami w ramach praktyk zawodowych

Przedstawiamy zdjęcia dzieci z klas I-III, które brały udział w programie Żółty Talerz w naszej szkole.

Zdjęcia do zobaczenia w galerii - kliknij

Program "Żółty talerz" w naszej szkole

Podsumowanie programu

Stowarzyszenie "U Baczyńskiego"

Odwiedzili nas

1379316
Dzisiaj240
Wszystkich odwiedzin1379316
Teraz ogląda nas 165

BIP - Szkoła Zgłobice

Copyrigcht © 2013 Publiczna Szkoła Podstawowa w Zgłobicach