^Powrót na górę

logo

1.Metryczka

Nazwa szkoły i miejscowość:

Publiczna Szkoła Podstawowa im. K.K. Baczyńskiego
Zgłobice
Imię i nazwisko autora, koordynatora:
Ewa Sojat – dyrektor szkoły

Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Telefon: 146743090

2.Tytuł przedsięwzięcia.

Learning Enterprises – Letnia szkoła języka obcego.

3.Krótki opis.

Learning Enterptrises to popularyzacja języka angielskiego w szkole, motywowanie do jego nauki oraz efektywne spędzanie wolnego czasu.
Studenci – wolontariusze z USA przyjeżdżają do naszej miejscowości w każde wakacje od 2008 roku. Miejscowe rodziny przyjmują młodych Amerykanów pod swe gościnne dachy, gdzie uczestniczą oni w codziennym życiu, poznając zwyczaje
i kulturę naszego regionu. Przez cztery letnie tygodnie studenci uczą języka angielskiego spotykając się ze swymi „uczniami” w grupach konwersacyjnych. Zajęcia odbywają się na terenie szkoły i w najbliższej okolicy.
Dzięki uczestnictwu w takich zajęciach uczniowie są gotowi do skuteczniejszego używania języka angielskiego w codziennych sytuacjach. Projekt daje im możliwość nie tylko doskonalenia kompetencji językowych, ale również kształcenia umiejętności uniwersalnych takich jak: rozwijanie zainteresowań, nabywanie umiejętności samodzielnego uczenia się, twórczego myślenia oraz pracy w grupie. Wspólne działanie wzmacnia u młodzieży poczucie własnej wartości poprzez udział w zabawach językiem obcym. Szczególny nacisk kładziony jest na zdobywanie umiejętności efektywnego komunikowania się - przydatnej między innymi podczas podróży zagranicznych. Ta umiejętność jest nadzwyczaj ważna w życiu codziennym.
Aktywnej nauce towarzyszą zabawy, improwizacje, zajęcia sportowe, ogniska
i wycieczki. Wspólnie spędzony czas owocuje nowymi przyjaźniami, pomaga przełamać barierę językową i poznać bliżej amerykańskie obyczaje i tradycje.
Learning Enterprises to wspaniała okazja, aby w wolnym czasie spotkać się dla dobrej zabawy i nauki.

4.Zasięg (uczestnicy).

Learning Enterprises cieszy się dużym zainteresowaniem wśród uczniów i absolwentów szkoły podstawowej w Zgłobicach oraz społeczności lokalnej i okolicznych miejscowości. O popularności projektu świadczy fakt, iż wielu uczestników spotyka się na zajęciach systematycznie od kilku lat. Corocznie jest to kilkadziesiąt osób.

5.Instytucje wspierające.

Rodziny udzielające studentom gościny, Urząd Gminy Tarnów, Centrum Animacji Kulturalnej Gminy Tarnów, lokalna piekarnia.


6.Oczekiwane efekty.

•promowanie wymiany kulturowej
•pogłębienie znajomości języka angielskiego poprzez poszerzenie, utrwalenie i aktywizowanie słownictwa oraz wzbogacenie o nowe zwroty, osłuchanie uczniów z językiem angielskim
•rozbudzenie zainteresowania językiem i kulturą krajów anglojęzycznych
•podniesienie poziomu kompetencji językowych umożliwiających porozumiewanie się w języku angielskim
•rozwijanie pozytywnego nastawienia i szacunku wobec obcokrajowców i odmiennych kultur
•uświadamianie poczucia wspólnoty i różnorodności
•doskonalenie umiejętności współdziałania oraz pracy w grupie
•przełamanie bariery językowej, zwiększenie pewności siebie w posługiwaniu się językiem angielskim poprzez kontakt z native-speakerami
•poznanie bliżej amerykańskich obyczajów i tradycji
•kształtowanie postawy tolerancji i otwartości na inne narody
•wykształcenie poczucia własnej wartości i wiary we własne możliwości aktywnego posługiwania się językiem obcym
•uzyskanie pozytywnych doświadczeń, które sprzyjać będą dalszej nauce języka obcego
•nawiązanie nowych znajomości i przyjaźni
•rozszerzanie idei wolontariatu

7.Ewaluacja.

Ewaluacji działań dokonuje się poprzez:

•przeprowadzanie ankiet wśród uczestników
•obserwacje zajęć
•prezentacje prac wykonanych podczas spotkań
•ocenę frekwencji podczas trwania projektu
•coroczne pisemne podsumowanie letniej szkoły języka angielskiego dokonywane przez studentów - wolontariuszy


Maria Chodacka - Ciasnocha,
Joanna Czernia
nauczycielki języka angielskiego
w Publicznej Szkole Podstawowej w Zgłobicach

Przedstawiamy zdjęcia dzieci z klas I-III, które brały udział w programie Żółty Talerz w naszej szkole.

Zdjęcia do zobaczenia w galerii - kliknij

Program "Żółty talerz" w naszej szkole

Podsumowanie programu

Stowarzyszenie "U Baczyńskiego"

Odwiedzili nas

1434568
Dzisiaj486
Wszystkich odwiedzin1434568
Teraz ogląda nas 25

BIP - Szkoła Zgłobice

Copyrigcht © 2013 Publiczna Szkoła Podstawowa w Zgłobicach