^Powrót na górę

logo

Zajęcia pozalekcyjne AKADEMIA PRZYRODY realizowane   w  Publicznej Szkole Podstawowej w Zgłobicach

 

Innowacją objęci są uczniowie naszej szkoły uczęszczający w roku szkolnym 2015/16 do klasy czwartej i piątej.

 Cele:

   Rozbudzenie ciekawości poznawczej wobec otaczającej rzeczywistości,

 Poszerzenie wiedzy z wybranych działów nauk przyrodniczych,

  Praktyczne wykorzystanie informacji i umiejętności zdobytych na lekcjach przyrody w klasach IV – VI,

 Rozwijanie samodzielności w dochodzeniu do wiedzy,

 Rozbudzanie i wzmacnianie postaw badawczych i poszukiwawczych,

 Motywowanie do wykazywania własnej inwencji,

Ćwiczenie umiejętności obserwacji, twórczego rozwiązywania problemów oraz formułowania wniosków,

 Kształcenie umiejętności pracy w zespole,

 Kształcenie poczucia odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i kolegów,

 Kształtowanie postaw ekologicznych poprzez działanie.

 Opis działań:

   na zajęciach uczniowie wykonują w grupach lub indywidualnie doświadczenia i eksperymenty wg  tematyki  zaproponowanej przez nauczyciela.

   podczas pracy stawiają hipotezy, proponują sposoby ich weryfikacji, samodzielnie formułują wnioski

      uczniowie uczestniczą w zajęciach terenowych i wycieczkach przyrodniczych,

   biorą aktywny udział w akcjach ekologicznych przygotowując spotkania, apele i happeningi.

Metody:

 Na zajęciach wykorzystywane są atrakcyjne metody pracy. Prowadzone są warsztaty tematyczne, zajęcia terenowe, doświadczenia, obserwacje „gołym okiem” i za pomocą przyrządów przeznaczonych do obserwacji,   organizowane są gry i zabawy o tematyce przyrodniczej.

 Przewidywane efekty:

 ü  Wzbogacenie wiedzy przyrodniczo – ekologicznej

  wzrost zainteresowania uczniów naukami przyrodniczymi

  rozwój twórczego myślenia  i kreatywności uczniów 

 umiejętność planowania, wykonywania doświadczeń i wyciągania z nich wniosków oraz prezentacji i interpretacji wyników 

 mgr Barbara Lech

 

Przedstawiamy zdjęcia dzieci z klas I-III, które brały udział w programie Żółty Talerz w naszej szkole.

Zdjęcia do zobaczenia w galerii - kliknij

Program "Żółty talerz" w naszej szkole

Podsumowanie programu

Stowarzyszenie "U Baczyńskiego"

Odwiedzili nas

1434569
Dzisiaj487
Wszystkich odwiedzin1434569
Teraz ogląda nas 52

BIP - Szkoła Zgłobice

Copyrigcht © 2013 Publiczna Szkoła Podstawowa w Zgłobicach