^Powrót na górę

logo

Szanowny Rodzicu.

Zgodnie z art. 14 i art. 7 ust. 3 RODO informuję , że:
1. Administratorem danych osobowych Twoich i Twojego dziecka jest: Szkoła
Podstawowa w Zgłobicach, 33-113Zgłobice ul: Zgłobicka 4 reprezentowana przez: p.
dyr. Ewę Sojat, 0146 743090, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
2. Inspektorem ochrony danych wSzkole Podstawowej w Zgłobicach jest: Tomasz Pilch,
z którym można się skontaktować dzwoniąc na nr 782 974 835 lub pisząc na adres:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
3. Cel przetwarzania jest każdorazowo określany w uzyskiwanej od Państwa zgodzie
a dane uczniów przetwarzane na podstawie przepisów Prawa Oświatowego
związane będą z realizacją obowiązku szkolnego. Przetwarzanie na podstawie
wyrażonej przez Państwa zgodzie będzie wykonywane do czasu wycofania wyrażonej
wcześniej zgody, natomiast przetwarzanie na podstawie przepisów Prawa
Oświatowego będzie odbywać się zgodnie z okresami przewidzianymi przez prawo dla
poszczególnych kategorii dokumentów szkolnych.
4. ma Pan/i prawo do:
a) dostępu do treści danych osobowych dziecka oraz ich sprostowania, żądania
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, wniesienia
sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody),
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
b) do wniesienia skargi do organu nadzorczego - do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych. Adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-
193 Warszawa, www.uodo.gov.pl. w razie uznania (przez Panią/Pana), że
przetwarzanie danych osobowych dotyczących dziecka narusza RODO;
5. Podane przez Państwa dane osobowe mogą być przekazywane odbiorcom danych
wykonujących działalność związaną z pracą szkoły. O tym fakcie będziecie Państwo
każdorazowo informowani podczas uzyskiwania od Państwa na te czynności stosownej
zgody.
6. Pozyskane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie
będą profilowane.

 

 

 

Klauzula informacyjna dot. monitoringu:

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest: Szkoła Podstawowa w Zgłobicach,
33-113Zgłobice ul: Zgłobicka 4, z którym można się skontaktować Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel: 146743090. Z inspektorem ochrony danych wSzkole Podstawowej w Zgłobicach
można się skontaktować dzwoniąc na nr 782 974 835 lub pisząc na adres:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
2. Monitoring stosowany jest w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa
na terenie monitorowanym,
3. Podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora,
4. Zapisy z monitoringu przechowywane będą w okresie 14 dni,
5. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych
osobowych,
6. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia
skargi do organu nadzorczego.
7. Pozostałe informacje o prawach osób, których dane zostały utrwalone znajdują się
na stronie internetowej administratora: www.szkola.zglobice,pl

Przedstawiamy zdjęcia dzieci z klas I-III, które brały udział w programie Żółty Talerz w naszej szkole.

Zdjęcia do zobaczenia w galerii - kliknij

Program "Żółty talerz" w naszej szkole

Podsumowanie programu

Stowarzyszenie "U Baczyńskiego"

Odwiedzili nas

1413683
Dzisiaj663
Wszystkich odwiedzin1413683
Teraz ogląda nas 34

BIP - Szkoła Zgłobice

Copyrigcht © 2013 Publiczna Szkoła Podstawowa w Zgłobicach