Cele:

•poszerzenie, utrwalenie i zaktywizowanie słownictwa w języku angielskim
•aktywna nauka, oparta na komunikowaniu się w języku angielskim
•osłuchiwanie uczniów z językiem angielskim, umożliwianie im przyswajania języka w sposób naturalny
•rozbudzanie zainteresowania językiem i kulturą krajów anglojęzycznych
•rozwijanie kompetencji językowych, umożliwiających porozumiewanie się w języku angielskim
•rozwijanie pozytywnego nastawienia wobec obcokrajowców i odmiennych kultur


Opis działań:

Learning Enterprises to niepowtarzalna okazja, aby poszerzyć wiedzę z języka angielskiego jak również dowiedzieć się czegoś więcej o kulturze krajów anglojęzycznych. Zajęcia prowadzą studenci ze Stanów Zjednoczonych i przez 4 tygodnie letnich wakacji uczą języka angielskiego. Oprócz konwersacji organizowane nauce towarzyszą również liczne zabawy, ogniska, wycieczki. Studenci mieszkają u miejscowych rodzin, uczestniczą w ich codziennym życiu, poznają kulturę naszego regionu i okolic.

Metody:
•metoda komunikacyjna
•metoda audiowizualna
•aktywizujące metody w parach i grupach
•gry i zabawy językowe


Przewidywane efekty:

•wzbogacenie znajomości języka o nowe zwroty
•przełamanie bariery językowej i poznanie bliżej amerykańskich obyczajów i tradycji
•zwiększenie pewności siebie w posługiwaniu się językiem angielskim


Sposoby ewaluacji:

•przeprowadzenie ankiety wśród uczestników
•obserwacja zajęć i analiza osiągnięć