^Powrót na górę

logo

CEREMONIAŁ SZKOLNY

Z WYKORZYSTANIEM SZTANDARU

w Publicznej Szkole Podstawowej

im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego

w Zgłobicach

 

Ceremoniał szkolny jest opisem przeprowadzenia uroczystości
z udziałem sztandaru szkolnego i samej celebracji sztandaru. Stanowi integralną część uroczystości oraz imprez szkolnych.

SZTANDAR SZKOLNY

 1. Sztandar szkolny dla społeczności szkolnej jest symbolem Polski, oraz Szkoły. Uroczystości z udziałem sztandaru wymagają zachowania powagi, a przechowywanie, transport i przygotowanie sztandaru do uroczystości właściwego poszanowania. Sztandar jest przechowywany na parterze
  korytarza szkoły w zamkniętej gablocie. W pomieszczeniu archiwum szkoły znajdują się insygnia pocztu sztandarowego.
 2. Poczet sztandarowy powinien jest wytypowany z uczniów wyróżniających się w nauce o nienagannej postawie
  i wzorowym zachowaniu w następującym składzie: chorąży (uczeń) i asystujący (dwie uczennice).
 3. Kandydatury pocztu sztandarowego są przedstawiane przez opiekuna pocztu na czerwcowej radzie pedagogicznej i przez nią zatwierdzone.
 4. Kadencja pocztu trwa jeden rok.
 5. Decyzją rady pedagogicznej uczniowie mogą być odwołani ze składu pocztu sztandarowego. W takim przypadku dokonuje się wyboru uzupełniającego.
 6. Chorąży i asysta powinni być ubrani w strój galowy. Uczeń-ciemne spodnie, biała koszula. Uczennice-białe bluzki i ciemne spódnice.
 7. Insygnia pocztu sztandarowego:
 • biało-czerwone szarfy przewieszone przez prawe ramię, zwrócone kolorem białym w stronę kołnierza, spięte na lewym biodrze,
 • białe rękawiczki.

CHWYTY SZTANDARU

Postawa  zasadnicza - sztandar położony na trzewiku drzewca przy prawej nodze na wysokości czubka buta. Drzewce przytrzymywane prawą ręką na wysokości pasa. Lewa ręka jak w postawie zasadniczej.

Postawa „spocznij” - sztandar trzymany przy prawej nodze jak
w postawie "zasadniczej". Chorąży i asysta w postawie "spocznij".

Postawa „na ramię” - chorąży prawą ręką (pomagając sobie lewą) kładzie drzewce na prawe ramię i trzyma je pod kątem 45° w stosunku do ramienia. Prawa ręka wyciągnięta wzdłuż drzewca.

Postawa „prezentuj” - z postawy "zasadniczej" chorąży podnosi sztandar prawą ręką i pionowo do góry wzdłuż prawego ramienia
a dłoń prawej ręki trzyma na wysokości barku. Następnie lewą ręką chwyta drzewiec sztandaru tuż pod prawą i opuszcza prawą rękę na całej jej długości, obejmując dolną część drzewca. Asysta w postawie "zasadniczej".

Salutowanie sztandaru w miejscu - wykonuje się z postawy prezentuj- "Chorąży robi zwrot w prawo skos z równoczesnym wysunięciem lewej nogi w przód na odległość jednej stopy i pochyla sztandar do przodu pod kątem 45°. Po czasie "salutowania" przenosi sztandar do postawy "prezentuj."

Salutowanie sztandarem w marszu - z położenia "na ramię" w taki sam sposób jak przy salutowaniu w miejscu. Komendy: „na prawo patrz ” - pochyla sztandar „baczność ” - bierze sztandar na ramię.

  CEREMONIAŁ UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH

Z UDZIAŁEM SZTANDARU

 Komendy. Opis sytuacyjny zachowania się uczestników po komendzie.

a ) wprowadzenie sztandaru

1. Proszę  o powstanie

Uczestnicy powstają przed wprowadzeniem sztandaru.

 Poczet -przygotowanie do wyjścia postawa „na ramię”.

2. „Baczność ” sztandar wprowadzić

         Uczestnicy w postawie "zasadniczej" .

Poczet- wprowadzenie sztandaru w postawie „na ramię
w marszu” - zatrzymanie na ustalonym miejscu – postawa „prezentuj”.

3. „Do hymnu ”

Uczestnicy w postawie zasadniczej.

Poczet - postawa „salutowanie w miejscu”.

4. „Po hymnie ”

Uczestnicy w postawie spocznij.

Poczet- postawa „spocznij”

 5. Można usiąść.

 Uczestnicy siadają.

 Poczet- postawa "spocznij".

 

 b ) wyprowadzenie sztandaru

1. Proszę o powstanie

Uczestnicy powstają.

 Poczet-postawa "spocznij"

2. "Baczność" sztandar wyprowadzić

Uczestnicy w postawie „zasadniczej”. 

Poczet- wyprowadzenie sztandaru- postawa „na ramię w marszu”.

3. „Spocznij ”

Uczestnicy siadają.

CEREMONIAŁ PRZEKAZANIA SZTANDARU

 Komendy. Opis sytuacyjny zachowania się uczestników.

1. Proszę wstać.

Uczestnicy wstają postawa „spocznij”. 

 2. Poczet sztandarowy oraz nowy skład pocztu do przekazania sztandaru- wystąp

Uczestnicy postawa „zasadnicza”.

Poczet- postawa „zasadnicza” do postawy „prezentuj”

 Nowy skład pocztu występuje i ustawia się z przodu sztandaru- postawa „zasadnicza”.

3. „Baczność”- sztandar przekazać

Uczestnicy postawa „zasadnicza ”

Dotychczasowa asysta przekazuje insygnia - ustawia się obok nowej asysty po lewej i prawej stronie

 Chorąży:

 - podaje sztandar jednej z asysty,

 - przekazuje szarfę potem rękawiczki,

 - następnie odbiera sztandar i przekazuje go nowemu chorążemu i mówi: „Przekazujemy Wam sztandar szkoły-symbol patriotyzmu i tradycji,

 noście go z dumą i honorem”

 

Sztandar w postawie „spocznij”.

4. „Baczność”  ustępujący poczet odmaszerować

Uczestnicy w postawie „zasadniczej” nagradzają barwami ustępujący poczet, który przechodzi na wyznaczone miejsce.

Nowy poczet- postawa „zasadnicza”.

5. „Baczność”- sztandar wyprowadzić

Uczestnicy- postawa „zasadnicza”.

     Nowy poczet- z postawy „zasadniczej” -postawa „na ramię
w marszu”.

6. „Spocznij ”

Uczestnicy siadają.

UDZIAŁ SZTANDARU W UROCZYSTOŚCIACH

POZA TERENEM SZKOŁY

Sztandar szkoły może brać udział w uroczystościach rocznicowych organizowanych przez administrację samorządową i państwową oraz w uroczystościach religijnych: mszy świętej.

 

Nasz Sztandar

Przedstawiamy zdjęcia dzieci z klas I-III, które brały udział w programie Żółty Talerz w naszej szkole.

Zdjęcia do zobaczenia w galerii - kliknij

Program "Żółty talerz" w naszej szkole

Podsumowanie programu

Stowarzyszenie "U Baczyńskiego"

Odwiedzili nas

1297905
Dzisiaj381
Wszystkich odwiedzin1297905
Teraz ogląda nas 127

BIP - Szkoła Zgłobice

Copyrigcht © 2013 Publiczna Szkoła Podstawowa w Zgłobicach