^Powrót na górę

logo

„SŁONECZKO”
w Szkole Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego w Zgłobicach

 Nasza świetlica szkolna jest miejscem, w którym dzieci  mogą miło, przyjemnie i pożytecznie spędzić czas, przed lekcjami i po zakończeniu zajęć, oczekując na rodziców. Świetlica jest czynna od poniedziałku do piątku od 6.30 do 15.15. Obecnie   zapisanych jest 105 wychowanków z grupy „0” i klas I do IV, których rodzice pracują zawodowo, w wyjątkowych sytuacjach przyjmowani są uczniowie z klas V i IV.  Głównym celem działalności naszej świetlicy jest zapewnienie uczniom opieki i bezpieczeństwa w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych.  

Dziećmi opiekują się nauczyciele uczący w naszej szkole. Wyposażenie świetlicy pozwala na prowadzenie różnorodnych zajęć rozwijających zainteresowania dzieci i umożliwiających im miłe, ciekawe, pożyteczne spędzenie czasu. Kolorowe pomieszczenia są przyjazne, dla dzieci. Od początku roku uczniowie bardzo aktywnie korzystają z barwnych  materaców,  stołów do gry: piłkarzyki i bilard.  Świetlica zajmuje pomieszczenia tj. dużą salę zabaw -wypoczynku z kącikiem  do nauki, kącik na poczęstunek, pomieszczenie kuchenne, toaleta i szatnię.

Dzieciom przebywającym w świetlicy oferuje się uczestnictwo w różnorodnych formach zajęć świetlicowych, organizowane są między innymi :        

  • zajęcia opiekuńczo-wychowawcze

  • pomoc w odrabianiu zadań domowych

  • zajęcia plastyczno-manualne: rysowanie ołówkiem, kredkami, malowanie farbami, wycinanki, wydzieranki, wyklejanki, itp.;

  • zajęcia informatyczne

  • żywe słowo: recytacje, czytelnictwo, scenki dramowe;

  • zajęcia dydaktyczne: zabawy słowne, krzyżówki, rebusy, zgadywanki, zabawy matematyczne, doskonalenie czytania;

  • zajęcia muzyczne: słuchanie różnorodnej muzyki, śpiewanie piosenek, zabawy ze śpiewem, zabawy rytmiczne, taniec;

  • zajęcia rekreacyjno-ruchowe: zabawy ruchowe na świeżym powietrzu, spacery, zabawy w grupach, ćwiczenia doskonalące sprawność fizyczną, turnieje sprawnościowe;

  • zajęcia z wykorzystaniem środków audiowizualnych: oglądanie bajek i programów dla dzieci;

  • realizowanie edukacji prozdrowotnej, profilaktycznej, proekologicznej.

Nasi uczniowie mają również czas na swobodne zabawy, zgodnie z ich zainteresowaniami, korzystają z licznych gier i zabawek zgromadzonych w świetlicy, gier zręcznościowych. Wśród wielu form zajęć świetlicowych najbardziej lubianymi przez dzieci są zajęcia o charakterze plastyczno-technicznym, dlatego poświęca się im dużo czasu. Prace uczniów eksponowane są na gazetkach ściennych, dekorujących świetlicę.

W ramach działalności dydaktycznej świetlica umożliwia odrabianie lekcji i pomoc uczniom słabszym. Dzieci ze świetlicy korzystają z herbaty, drożdżówek, a także      z obiadów w stołówce szkolnej znajdującej się przy naszych salach.

 Wychowawcy świetlicy prowadzą zajęcia zgodnie z programem pracy dydaktyczno-wychowawczej, realizując założone w nim cele.

We wrześniu dzieci, które po raz pierwszy przyszły do świetlicy miały możliwość dokładnego poznania szkoły i jej pracowników. Wychowawcy czuwają nad bezpieczeństwem wychowanków, dbają o szybkie przystosowanie się do nowych warunków, organizują zajęcia i zabawy integrujące grupę.  Przeprowadzono  pogadanki dotyczące bezpieczeństwa ucznia w drodze do szkoły i do świetlicy oraz podczas zajęć świetlicowych. Dzieci zapoznano z regulaminem świetlicy i konkursem na „Świetlicową Słoneczko”.

Uczniowie świetlicy korzystają też :

-  z zajęć w bibliotece szkolnej, gdzie dzieci słuchają baśni i legend, pracują w Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej,

-  z Ośrodka Wsparcia Dziennego,

-  z Biblioteki Publicznej.

Fotorelacja

Opiekun:

  Agnieszka Zając

Przedstawiamy zdjęcia dzieci z klas I-III, które brały udział w programie Żółty Talerz w naszej szkole.

Zdjęcia do zobaczenia w galerii - kliknij

Program "Żółty talerz" w naszej szkole

Podsumowanie programu

Stowarzyszenie "U Baczyńskiego"

Odwiedzili nas

1262276
Dzisiaj228
Wszystkich odwiedzin1262276
Teraz ogląda nas 53

BIP - Szkoła Zgłobice

Copyrigcht © 2013 Publiczna Szkoła Podstawowa w Zgłobicach