^Powrót na górę

logo

 W naszej szkole duża grupa dzieci korzysta ze świetlicy, zwłaszcza po skończonych zajęciach. Opiekun świetlicy oraz nauczyciele pełniący tam dyżury starają się, aby uczniowie mogli nie tylko odrobić zadane prace domowe, ale także odpocząć przy muzyce relaksacyjnej, porozmawiać na ciekawy tematy (uwzględnione w  planie pracy świetlicy). Przede wszystkim wychodzą naprzeciw oczekiwaniom dzieci i organizują różnego typu zabawy z wykorzystaniem zgromadzonego sprzętu czy pomocy dydaktycznych. Często  tworzą różne kąciki zainteresowań, aby dzieci mogły się bawić według własnych  upodobań, a tym samym zaspakajać ich różne potrzeby psychofizyczne. Podstawowym bowiem wyznacznikiem planowania wszelkich działań jest kierowanie się oczekiwaniami samych dzieci. Ponieważ zdarzają się liczniejsze grupy, dobrym rozwiązaniem jest podział ich na mniejsze grupki wg zainteresowań  i organizowanie zajęć w innych wolnych  salach - warsztatów plastycznych, tanecznych czy teatralnych. Przykładem może być sala 24- polonistyczna, w której zgromadzono dużo pomocy dydaktycznych - gier i zabaw planszowych, edukacyjnych, puzzli, ciekawych książek, komiksów, które są do dyspozycji dzieci w postaci kącików zainteresowań. Bardzo często jednak sala ta zamienia się  się w garderobę, scenę teatralną. Dużym zainteresowaniem bowiem - zwłaszcza wśród dziewczynek- cieszą się warsztaty teatralne. Dzieci korzystają z bogatego zbioru kostiumów, lalek teatralnych oraz rekwizytów i przygotowują improwizowane scenki, odtwarzają znane fragmenty baśni, legend tarnowskich czy organizują pokazy mody. Podczas świetnej zabawy bogacą wiedzę i słownictwo z zakresu sztuki teatru, a zatem ma miejsce  najlepsza z form edukacji - nauka poprzez zabawę. Innym razem korzystając z różnych muzycznych stron internetowych organizujemy zabawy ruchowe, taneczne, bo w zdrowym ciele, zdrowy duch. 
Elżbieta Szczerba

„SŁONECZKO”
w Szkole Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego w Zgłobicach

 Nasza świetlica szkolna jest miejscem, w którym dzieci  mogą miło, przyjemnie i pożytecznie spędzić czas, przed lekcjami i po zakończeniu zajęć, oczekując na rodziców. Świetlica jest czynna od poniedziałku do piątku od 6.30 do 15.15. Obecnie   zapisanych jest 105 wychowanków z grupy „0” i klas I do IV, których rodzice pracują zawodowo, w wyjątkowych sytuacjach przyjmowani są uczniowie z klas V i IV.  Głównym celem działalności naszej świetlicy jest zapewnienie uczniom opieki i bezpieczeństwa w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych.  

Dziećmi opiekują się nauczyciele uczący w naszej szkole. Wyposażenie świetlicy pozwala na prowadzenie różnorodnych zajęć rozwijających zainteresowania dzieci i umożliwiających im miłe, ciekawe, pożyteczne spędzenie czasu. Kolorowe pomieszczenia są przyjazne, dla dzieci. Od początku roku uczniowie bardzo aktywnie korzystają z barwnych  materaców,  stołów do gry: piłkarzyki i bilard.  Świetlica zajmuje pomieszczenia tj. dużą salę zabaw -wypoczynku z kącikiem  do nauki, kącik na poczęstunek, pomieszczenie kuchenne, toaleta i szatnię.

Dzieciom przebywającym w świetlicy oferuje się uczestnictwo w różnorodnych formach zajęć świetlicowych, organizowane są między innymi :        

  • zajęcia opiekuńczo-wychowawcze

  • pomoc w odrabianiu zadań domowych

  • zajęcia plastyczno-manualne: rysowanie ołówkiem, kredkami, malowanie farbami, wycinanki, wydzieranki, wyklejanki, itp.;

  • zajęcia informatyczne

  • żywe słowo: recytacje, czytelnictwo, scenki dramowe;

  • zajęcia dydaktyczne: zabawy słowne, krzyżówki, rebusy, zgadywanki, zabawy matematyczne, doskonalenie czytania;

  • zajęcia muzyczne: słuchanie różnorodnej muzyki, śpiewanie piosenek, zabawy ze śpiewem, zabawy rytmiczne, taniec;

  • zajęcia rekreacyjno-ruchowe: zabawy ruchowe na świeżym powietrzu, spacery, zabawy w grupach, ćwiczenia doskonalące sprawność fizyczną, turnieje sprawnościowe;

  • zajęcia z wykorzystaniem środków audiowizualnych: oglądanie bajek i programów dla dzieci;

  • realizowanie edukacji prozdrowotnej, profilaktycznej, proekologicznej.

Nasi uczniowie mają również czas na swobodne zabawy, zgodnie z ich zainteresowaniami, korzystają z licznych gier i zabawek zgromadzonych w świetlicy, gier zręcznościowych. Wśród wielu form zajęć świetlicowych najbardziej lubianymi przez dzieci są zajęcia o charakterze plastyczno-technicznym, dlatego poświęca się im dużo czasu. Prace uczniów eksponowane są na gazetkach ściennych, dekorujących świetlicę.

W ramach działalności dydaktycznej świetlica umożliwia odrabianie lekcji i pomoc uczniom słabszym. Dzieci ze świetlicy korzystają z herbaty, drożdżówek, a także      z obiadów w stołówce szkolnej znajdującej się przy naszych salach.

 Wychowawcy świetlicy prowadzą zajęcia zgodnie z programem pracy dydaktyczno-wychowawczej, realizując założone w nim cele.

We wrześniu dzieci, które po raz pierwszy przyszły do świetlicy miały możliwość dokładnego poznania szkoły i jej pracowników. Wychowawcy czuwają nad bezpieczeństwem wychowanków, dbają o szybkie przystosowanie się do nowych warunków, organizują zajęcia i zabawy integrujące grupę.  Przeprowadzono  pogadanki dotyczące bezpieczeństwa ucznia w drodze do szkoły i do świetlicy oraz podczas zajęć świetlicowych. Dzieci zapoznano z regulaminem świetlicy i konkursem na „Świetlicową Słoneczko”.

Uczniowie świetlicy korzystają też :

-  z zajęć w bibliotece szkolnej, gdzie dzieci słuchają baśni i legend, pracują w Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej,

-  z Ośrodka Wsparcia Dziennego,

-  z Biblioteki Publicznej.

Fotorelacja

Opiekun:

  Agnieszka Zając

Przedstawiamy zdjęcia dzieci z klas I-III, które brały udział w programie Żółty Talerz w naszej szkole.

Zdjęcia do zobaczenia w galerii - kliknij

Program "Żółty talerz" w naszej szkole

Podsumowanie programu

Stowarzyszenie "U Baczyńskiego"

Odwiedzili nas

1262273
Dzisiaj225
Wszystkich odwiedzin1262273
Teraz ogląda nas 30

BIP - Szkoła Zgłobice

Copyrigcht © 2013 Publiczna Szkoła Podstawowa w Zgłobicach