^Powrót na górę

logo

Plan działań promujących zdrowie w Szkole Podstawowej  w Zgłobicach na rok szkolny 2017/18

Część wstępna

Problem priorytetowy: Niski poziom aktywności ruchowej uczniów.

Opis problemu:

Ruch jest czynnikiem kształtującym organizm człowieka i jego funkcje, jego znaczenie jest porównywalne z potrzebą oddychania i odżywiania. Dlatego aktywność powinna być rozwijana już od najmłodszych lat. Ograniczenie aktywności fizycznej jest zdecydowanie niekorzystne, gdyż opóźnia rozwój  dziecka. Może również źle wpływać na jego psychikę. 

Na podstawie obserwacji, swobodnych rozmów z uczniami i ich rodzicami, ankiet przeprowadzonych wśród uczniów dotyczących spędzania czasu wolnego stwierdzono, że nasi uczniowie spędzają zbyt wiele czasu przed komputerem, telewizorem. Ponad 20%   uczniów naszej szkoły w klasach   4 - 7  – jak wynika z ankiet – na ćwiczenia fizyczne poświęca w tygodniu mniej niż godzinę. Uczniowie mają wprawdzie pewną wyuczoną bazę wiedzy ogólnej na temat znaczenia ruchu dla zdrowia ale jest ona wiedzą teoretyczną w małym stopniu wykorzystywaną w znaczeniu praktycznym. Uczniowie niechętnie przychodzą na dodatkowe treningi przed zawodami, wykorzystują sytuacje by nie ćwiczyć na zajęciach wychowania fizycznego.

 Całość planu do pobrania - kliknij

 

„Pomóżmy dzieciom, by każdy z nich stał się tym kim stać się może”

                                                                                                          Janusz Korczak

Dzień 10 maja 2017 był w naszej szkole Szkolnym Dniem Profilaktyki.

Podczas tego dnia klasy I-VI uczestniczyły w warsztatach dotyczących działań ukierunkowanych na rozwijanie mocnych stron i zasobów, dzięki którym dziecko staje się bardziej odporne na działanie czynników ryzyka. Ważne jest bowiem to, aby od początku mądrze towarzyszyć dzieciom wspierając ich wszechstronny rozwój. Warsztaty poprowadził przedstawiciel Akademii Pozytywnej Profilaktyki z Krakowa pan Marek Wąsik(pedagog, trener umiejętności prospołecznych), który nawiązał świetny kontakt z uczniami. Zajęcia były prowadzone w sposób ciekawy i aktywizujący. Zarówno uczniowie klas młodszych jak i starszych chętnie włączali się w proponowane ćwiczenia co pozytywnie wpłynęło na osiągnięcie zamierzonego celu.

A oto tematyka która była realizowana w poszczególnych klasach:

Kl.I i II „Odkrywanie świata osób niepełnosprawnych”

Kl.III „Poznajemy dobre rozwiązania w sytuacjach trudnych”

KL.IV „W grupie siła-budowanie relacji klasie”

Kl.V „Stres ma wielkie oczy”

Kl.VI  „Społecznościowi tubylcy –konsekwencje obecności na portalach społecznościowych”

 Grupa teatralna "Arlekin" zaprezentowała całej społeczności szkolnej przedstawienie edukacyjne pt. "Żeby zdrowym być, trzeba zdrowo jeść!".
 Było to kolejne zdanie w ramach realizowanego projektu "'Szkoła promująca zdrowie" i dotyczyło zdrowego stylu życia.
 Na przykładzie przygód  głównej bohaterki - Zosienki uczniowie kl. 1-6 przypomnieli sobie, jak ważne dla zdrowia są - ruch, przebywanie na świeżym powietrzu, a przede wszystkim zdrowe odżywianie. 

   Opiekun szkolnej grupy teatralnej "Arlekin" - E.Szczerba

 

Uczniowie klas 4 i 5 brali udział w dniu 23.03.2017 roku w pogadance przeprowadzonej przez pracowników KRUS. Celem spotkania było upowszechnianie wiedzy o zasadach BHP w gospodarstwie rolnym najmłodszych mieszkańców wsi. Temat spotkania był też wprowadzeniem naszych uczniów do udziału w konkursie plastycznym. W roku 2017 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego organizuje VII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci, który przebiega pod hasłem "BEZPIECZNIE NA WSI TO PODSTAWA - ŚRODKI CHEMICZNE TO NIE ZABAWA".

A. Zając

W środę, 1 marca 2017, uczniowie klasy szóstej mieli okazję uczestniczyć w niezwykle pouczającej lekcji języka polskiego. Celem lekcji było uświadomienie uczniom zagrożenia wynikającego z popierania szkolnych dręczycieli, a także nauczyliśmy się jak stawiać czoła agresji i przemocy. Tekst Ewy Zubrzyckiej pt. „Słup soli” wprowadził nas w tematykę zajęć. Po jego przeczytaniu, przedyskutowaliśmy negatywy prześladowania oraz wywnioskowaliśmy, że gdy jesteśmy ofiarami, bądź świadkami krzywdzenia słabszych, musimy natychmiast zareagować. Aby podzielić się zdobytą wiedzą z innymi uczniami, przygotowaliśmy plakaty przedstawiające działania przeciwko szkolnym i grupowym dręczycielom oraz uargumentowaliśmy, że nie warto stać jak przysłowiowy słup soli, lecz należy działać i pamiętać, że przemoc nie jest oznaką siły lecz słabości.

Uczniowie klasy 6.
Fotorelacja
(Książka pt. "Słup soli" - Elżbiety Zubrzyckiej znajduje się w zasobach biblioteki szkolnej. Została zakupiona dzięki projektowi "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa")

Przedstawiamy zdjęcia dzieci z klas I-III, które brały udział w programie Żółty Talerz w naszej szkole.

Zdjęcia do zobaczenia w galerii - kliknij

Program "Żółty talerz" w naszej szkole

Podsumowanie programu

Stowarzyszenie "U Baczyńskiego"

Odwiedzili nas

825969
Dzisiaj686
Wszystkich odwiedzin825969
Teraz ogląda nas 84

BIP - Szkoła Zgłobice

Copyrigcht © 2013 Publiczna Szkoła Podstawowa w Zgłobicach