^Powrót na górę

logo

Plan działań promujących zdrowie w Szkole Podstawowej  w Zgłobicach na rok szkolny 2018/19

Część wstępna

Problem priorytetowy: Niska świadomość żywieniowa uczniów, nieprawidłowe zachowania żywieniowe.

Opis problemu: Sposób odżywiania odpowiada za ogólny stan zdrowia organizmu,  nieprawidłowe odżywianie może mieć wpływ na powstawanie wielu chorób. Od wielu lat prowadzona jest w naszej szkole profilaktyka zdrowotna, wdrażane są programy edukacyjne. Uczniowie dysponują pewną wiedzą teoretyczną na temat zasad zdrowego odżywiania i wpływu na zdrowie. Jednak badania ankietowe oraz obserwacje uczniów wskazują na to, że wiedza ta  nie motywuje dostatecznie wszystkich uczniów do dokonywania właściwych wyborów dotyczących odżywiania.

Cel główny – zmiana świadomości żywieniowej uczniów.

Cele szczegółowe: Wstępna ocena świadomości żywieniowej uczniów. Podniesienie wiedzy nt. właściwego odżywiania i jego wpływu na ogólny stan zdrowia organizmu. Poznanie skutków nieprawidłowego sposobu odżywiania.

Kształtowanie właściwych zachowań żywieniowych.

Bezpośrednie zaangażowanie uczniów do różnych form aktywności.

Wdrażanie uczniów do podejmowania właściwych wyborów dotyczących żywienia poprzez stosowanie stałych praktyk szkolnych .

Kryterium sukcesu:  Uczniowie wiedzą więcej na temat właściwego żywienia, korzystnie zmienią się zachowania żywieniowe uczniów.

Ewaluacja:

Miernikiem efektywności zaplanowanych działań będą: ankiety dla uczniów, wytwory uczniów, prace plastyczne, plakaty,  scenki dramowe, obserwacje nauczycieli, rozmowy z rodzicami.

 

Pełna wersja dokumentu do zobaczenia tutaj - kliknij 

Plan działań promujących zdrowie w Szkole Podstawowej  w Zgłobicach na rok szkolny 2017/18

Część wstępna

Problem priorytetowy: Niski poziom aktywności ruchowej uczniów.

Opis problemu:

Ruch jest czynnikiem kształtującym organizm człowieka i jego funkcje, jego znaczenie jest porównywalne z potrzebą oddychania i odżywiania. Dlatego aktywność powinna być rozwijana już od najmłodszych lat. Ograniczenie aktywności fizycznej jest zdecydowanie niekorzystne, gdyż opóźnia rozwój  dziecka. Może również źle wpływać na jego psychikę. 

Na podstawie obserwacji, swobodnych rozmów z uczniami i ich rodzicami, ankiet przeprowadzonych wśród uczniów dotyczących spędzania czasu wolnego stwierdzono, że nasi uczniowie spędzają zbyt wiele czasu przed komputerem, telewizorem. Ponad 20%   uczniów naszej szkoły w klasach   4 - 7  – jak wynika z ankiet – na ćwiczenia fizyczne poświęca w tygodniu mniej niż godzinę. Uczniowie mają wprawdzie pewną wyuczoną bazę wiedzy ogólnej na temat znaczenia ruchu dla zdrowia ale jest ona wiedzą teoretyczną w małym stopniu wykorzystywaną w znaczeniu praktycznym. Uczniowie niechętnie przychodzą na dodatkowe treningi przed zawodami, wykorzystują sytuacje by nie ćwiczyć na zajęciach wychowania fizycznego.

 Całość planu do pobrania - kliknij

 

„Pomóżmy dzieciom, by każdy z nich stał się tym kim stać się może”

                                                                                                          Janusz Korczak

Dzień 10 maja 2017 był w naszej szkole Szkolnym Dniem Profilaktyki.

Podczas tego dnia klasy I-VI uczestniczyły w warsztatach dotyczących działań ukierunkowanych na rozwijanie mocnych stron i zasobów, dzięki którym dziecko staje się bardziej odporne na działanie czynników ryzyka. Ważne jest bowiem to, aby od początku mądrze towarzyszyć dzieciom wspierając ich wszechstronny rozwój. Warsztaty poprowadził przedstawiciel Akademii Pozytywnej Profilaktyki z Krakowa pan Marek Wąsik(pedagog, trener umiejętności prospołecznych), który nawiązał świetny kontakt z uczniami. Zajęcia były prowadzone w sposób ciekawy i aktywizujący. Zarówno uczniowie klas młodszych jak i starszych chętnie włączali się w proponowane ćwiczenia co pozytywnie wpłynęło na osiągnięcie zamierzonego celu.

A oto tematyka która była realizowana w poszczególnych klasach:

Kl.I i II „Odkrywanie świata osób niepełnosprawnych”

Kl.III „Poznajemy dobre rozwiązania w sytuacjach trudnych”

KL.IV „W grupie siła-budowanie relacji klasie”

Kl.V „Stres ma wielkie oczy”

Kl.VI  „Społecznościowi tubylcy –konsekwencje obecności na portalach społecznościowych”

 Grupa teatralna "Arlekin" zaprezentowała całej społeczności szkolnej przedstawienie edukacyjne pt. "Żeby zdrowym być, trzeba zdrowo jeść!".
 Było to kolejne zdanie w ramach realizowanego projektu "'Szkoła promująca zdrowie" i dotyczyło zdrowego stylu życia.
 Na przykładzie przygód  głównej bohaterki - Zosienki uczniowie kl. 1-6 przypomnieli sobie, jak ważne dla zdrowia są - ruch, przebywanie na świeżym powietrzu, a przede wszystkim zdrowe odżywianie. 

   Opiekun szkolnej grupy teatralnej "Arlekin" - E.Szczerba

Przedstawiamy zdjęcia dzieci z klas I-III, które brały udział w programie Żółty Talerz w naszej szkole.

Zdjęcia do zobaczenia w galerii - kliknij

Program "Żółty talerz" w naszej szkole

Podsumowanie programu

Stowarzyszenie "U Baczyńskiego"

Odwiedzili nas

1374416
Dzisiaj378
Wszystkich odwiedzin1374416
Teraz ogląda nas 46

BIP - Szkoła Zgłobice

Copyrigcht © 2013 Publiczna Szkoła Podstawowa w Zgłobicach