^Powrót na górę

logo

Plan działań promujących zdrowie w Szkole Podstawowej  w Zgłobicach na rok szkolny 2018/19

Część wstępna

Problem priorytetowy: Niska świadomość żywieniowa uczniów, nieprawidłowe zachowania żywieniowe.

Opis problemu: Sposób odżywiania odpowiada za ogólny stan zdrowia organizmu,  nieprawidłowe odżywianie może mieć wpływ na powstawanie wielu chorób. Od wielu lat prowadzona jest w naszej szkole profilaktyka zdrowotna, wdrażane są programy edukacyjne. Uczniowie dysponują pewną wiedzą teoretyczną na temat zasad zdrowego odżywiania i wpływu na zdrowie. Jednak badania ankietowe oraz obserwacje uczniów wskazują na to, że wiedza ta  nie motywuje dostatecznie wszystkich uczniów do dokonywania właściwych wyborów dotyczących odżywiania.

Cel główny – zmiana świadomości żywieniowej uczniów.

Cele szczegółowe: Wstępna ocena świadomości żywieniowej uczniów. Podniesienie wiedzy nt. właściwego odżywiania i jego wpływu na ogólny stan zdrowia organizmu. Poznanie skutków nieprawidłowego sposobu odżywiania.

Kształtowanie właściwych zachowań żywieniowych.

Bezpośrednie zaangażowanie uczniów do różnych form aktywności.

Wdrażanie uczniów do podejmowania właściwych wyborów dotyczących żywienia poprzez stosowanie stałych praktyk szkolnych .

Kryterium sukcesu:  Uczniowie wiedzą więcej na temat właściwego żywienia, korzystnie zmienią się zachowania żywieniowe uczniów.

Ewaluacja:

Miernikiem efektywności zaplanowanych działań będą: ankiety dla uczniów, wytwory uczniów, prace plastyczne, plakaty,  scenki dramowe, obserwacje nauczycieli, rozmowy z rodzicami.

 

Pełna wersja dokumentu do zobaczenia tutaj - kliknij 

Przedstawiamy zdjęcia dzieci z klas I-III, które brały udział w programie Żółty Talerz w naszej szkole.

Zdjęcia do zobaczenia w galerii - kliknij

Program "Żółty talerz" w naszej szkole

Podsumowanie programu

Stowarzyszenie "U Baczyńskiego"

Odwiedzili nas

1262496
Dzisiaj448
Wszystkich odwiedzin1262496
Teraz ogląda nas 23

BIP - Szkoła Zgłobice

Copyrigcht © 2013 Publiczna Szkoła Podstawowa w Zgłobicach