„Pomóżmy dzieciom, by każdy z nich stał się tym kim stać się może”

                                                                                                          Janusz Korczak

Dzień 10 maja 2017 był w naszej szkole Szkolnym Dniem Profilaktyki.

Podczas tego dnia klasy I-VI uczestniczyły w warsztatach dotyczących działań ukierunkowanych na rozwijanie mocnych stron i zasobów, dzięki którym dziecko staje się bardziej odporne na działanie czynników ryzyka. Ważne jest bowiem to, aby od początku mądrze towarzyszyć dzieciom wspierając ich wszechstronny rozwój. Warsztaty poprowadził przedstawiciel Akademii Pozytywnej Profilaktyki z Krakowa pan Marek Wąsik(pedagog, trener umiejętności prospołecznych), który nawiązał świetny kontakt z uczniami. Zajęcia były prowadzone w sposób ciekawy i aktywizujący. Zarówno uczniowie klas młodszych jak i starszych chętnie włączali się w proponowane ćwiczenia co pozytywnie wpłynęło na osiągnięcie zamierzonego celu.

A oto tematyka która była realizowana w poszczególnych klasach:

Kl.I i II „Odkrywanie świata osób niepełnosprawnych”

Kl.III „Poznajemy dobre rozwiązania w sytuacjach trudnych”

KL.IV „W grupie siła-budowanie relacji klasie”

Kl.V „Stres ma wielkie oczy”

Kl.VI  „Społecznościowi tubylcy –konsekwencje obecności na portalach społecznościowych”