^Powrót na górę

logo

"Niezwykłe spotkanie kl. 6a z aniołami" - wykorzystanie na lekcjach j.polskiego e-podręcznika i bogatej gamy środków dydaktycznych.
 
      Wzbogacanie wiedzy uczniów o otaczającym świecie to jedno z priorytetowych zadań nauczyciela. Im wcześniej rozbudzimy ciekawość poznawczą u dzieci, tym większe szanse na to, że wyrosną z nich ludzie wartościowi, z intelektem nastawionym na zdobywanie wiedzy przez całe życie.
Dzięki ukształtowanej pasji poznawczej staną się oni bystrymi obserwatorami, badaczami i poszukiwaczami. Aby ten cel spełniać, staram się jak najczęściej  organizować zajęcia, które odchodzą od typowego stereotypu - pracy tylko z tekstem literackim w podręczniku. Na lekcjach j.polskiego czy zajęciach pozalekcyjnych (Klub Ludzi Myślących) korzystam często z e-podręcznika. Wybieram z uczniami tematy ciekawe, które są źródłem atrakcyjnych ćwiczeń interaktywnych, dają możliwość korzystania z różnych zasobów internetowych na dany temat, poszerzają wiedzę uczniów poprzez ukazywanie wielu zagadnień  w szerokim kontekście kulturowym. Ponadto do danego tematu wykorzystuję całą gamę zgromadzonych przez lata pomocy dydaktycznych (opracowanych w postaci "Banków pomocy" dla danej klasy) -  materiałów ilustracyjnych, tekstów informacyjnych, ciekawostek oraz z portfolio (teczek tematycznych- film, teatr, czasopisma, media, malarstwo, muzea, baśnie, legendy, mity, anioły). Wspomniane pomoce to efekt wieloletniej pracy poszukiwawczej własnej  i moich uczniów, którzy w ten sposób przygotowywali się do lekcji. Teraz służą one innym, uatrakcyjniają lekcje (dzieci nastawione są bowiem na  różnorodność doznań, zmienność bodźców), zaciekawiają, poszerzają wiedzę z różnych kręgów tematycznych, a przy tym cały czas są "otwarte" -  obecni uczniowie dodają własne materiały.
   Przykładem takich zajęć  z wykorzystaniem e-podręcznika i różnorodnych pomocy z portfolio była lekcja w kl. 6a - "Niezwykłe spotkanie z aniołami". Z e- podręcznika wykorzystaliśmy temat "Pod ochroną". Zaprezentowany tam  piękny wiersz Lenartowicza "Za aniołem " i obraz Malczewskiego "Anioł i pastuszek" (elektroniczne puzzle) stały się punktem wyjścia do burzy mózgów, ćwiczeń słownikowych, a potem dyskusji na temat - co wiemy o tych niezwykłych istotach znanych w wielu kręgach kulturowych, opisanych w  świętych księgach różnych religii. Uczniowie na lekcji  analizowali i interpretowali wiersz, opisywali obrazy, ale przede wszystkim mieli możliwość wzbogacić swoją wiedzę na temat motywu anioła w malarstwie, rzeźbie czy sztuce użytkowej - służyła temu przygotowana wystawka. Klasa w tym dniu zmieniła się w prawdziwą galerię sztuki. Figurki słodkich aniołków, kolorowe reprodukcje obrazów, rzeźb przyciągały uwagę, budziły podziw. Zachwycały i rozweselały wiersze ks.Twardowskiego, który wiele uwagi poświęcił tym istotom w swoich utworach. Natomiast zgromadzone informacje z zasobów internetowych bardzo zaskoczyły i zaciekawiły uczniów, bowiem do tej pory nie słyszeli o tym, iż te niezwykłe istoty podzielone są na trzy hierarchie ( I - Serafiny, Cherubiny, Trony. II - Panowania, Moce, Władze. III - Zwierzchności, Archaniołowie, Aniołowie.)
    Lekcja upłynęła w niezwykłej atmosferze, każdy uczeń na zakończenie otrzymał naklejkę z aniołkiem, a ja mam nadzieję, że moi uczniowie mają zaszczepioną już w sobie pasję poznawczą, czego niejednokrotnie dają mi dowody na lekcjach, ale o tym w kolejnych artykułach. Szanowny czytelnik może podziwiać piękne anioły w fotorelacji.
 
Elżbieta Szczerba

Przedstawiamy zdjęcia dzieci z klas I-III, które brały udział w programie Żółty Talerz w naszej szkole.

Zdjęcia do zobaczenia w galerii - kliknij

Program "Żółty talerz" w naszej szkole

Podsumowanie programu

Stowarzyszenie "U Baczyńskiego"

Odwiedzili nas

1038347
Dzisiaj300
Wszystkich odwiedzin1038347
Teraz ogląda nas 20

BIP - Szkoła Zgłobice

Copyrigcht © 2013 Publiczna Szkoła Podstawowa w Zgłobicach