^Powrót na górę

logo

Klasa I

Przedmiot

 

Tytuł programu

nauczania

Tytuł
podręcznika

Autorzy

Wyd.

Numer dopuszczenia

Uwagi

Edukacja Wczesnoszkolna

Program nauczania edukacji wczesnoszkolnej.

J. Hanisz.

Szkolni Przyjaciele klasa 1

Podręcznik cz. 1,2,3,4

Karty ćwiczeń cz. 1,2,3,4. 

 

Szkolni Przyjaciele klasa 1

Podręcznik matematyka cz. 1,2. 

Karty ćwiczeń matematyka cz. 1,2. 

 

 

 

K. Preibisz-Wała,
E. Schumacher,
I. Zarzycka,

J. Hanisz,
A. Chankowska,
K. Łyczek. 

WSiP

813/1/2017

813/1/2017

813/2/2017

813/2/2017

813/1/2017

813/2/2017

 

Język Angielski

Program nauczania języka angielskiego dla klas I-III. Zgodny z nową podstawą programową z dn. 14.02.2017 r.

M. Bogucka.

New English Adventure 1 – podręcznik.

 

New English Adventure 1 – zeszyt ćwiczeń.

Tessa Lochowski, Cristiana Bruni, Regina Raczyńska.

Pearson

 

819/1/2017

 

Religia

„W drodze  do Wieczernika. Katecheza inicjacji w sakramenty pokuty i pojednania oraz Eucharystii.” Program nauczania religii dla klas I-III szkoły podstawowej. „Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa.”

Z Bogiem na ludzkich drogach.

„Jesteśmy rodziną Pana Jezusa”

 Podręcznik do religii dla kl. I  szkoły podstawowej.

 

Ks. Piotr  Goliszek

 

Gaudium

 

Zakup przez rodziców

 

 

 Klasa II

Przedmiot

 

Tytuł programu

nauczania

Tytuł
podręcznika

Autorzy

Wyd.

Numer dopuszczenia

Uwagi

Edukacja Wczesnoszkolna

Doświadczanie świata. Edukacja wczesnoszkolna. Program nauczania dla I etapu kształcenia.

M. Kędra

ORE.

Elementarz MEN

 

Tropiciele cz. 1-5,

Materiał edukacyjny

 

 

Tropiciele. Karty ćwiczeń cz.1-5,

Tropiciele. Matematyka cz. 1-5.

 

 

 

 

J. Dymarska,

A. Danielewicz-Malinowska,

A. Kamińska,

R. Kamiński,

M. Kołaczyńska.

MEN

 

WSiP

 

 

Język Angielski

Program nauczania języka angielskiego szkoły podstawowej.
Edukacja Wczesnoszkolna.

M. Bogucka.

New English Adventure 2 – podręcznik.

 

New English Adventure 2 – zeszyt ćwiczeń.

Viv Lambert,

Anne  Worrall.

Pearson

680/2/2015

 

Religia

„Kochamy Pana Jezusa”-program nauczania religii

Z Bogiem na ludzkich drogach.

„Kochamy Pana Jezusa”- Podręcznik do religii dla kl. II szkoły podstawowej

Ks. Piotr Goliszek

Gaudium

 

Zakup przez rodziców

 Klasa III

Przedmiot

 

Tytuł programu

nauczania

Tytuł
podr.

Autorzy

Wyd.

Numer dopuszczenia

Uwagi

Edukacja Wczesnoszkol-

na

Doświadczanie świata. Edukacja wczesnoszkolna. Program nauczania dla I etapu kształcenia.

M. Kędra

ORE.

Elementarz MEN

 

Wersja rekomendowana

Elementarz XXI wieku
klasa 3 cz. 1,2,3,4.

Materiał edukacyjny.

 

Elementarz XXI wieku klasa 3

Zeszyt ćwiczeń zint. cz. 1,2.
Zeszyt ćwiczeń mat. cz. 1,2.

K.Bielenica, M.Bura, M.Gromek,
N Gryzoń, M.Heine, E. Hryszkiewicz,
G. Kilbach,
M. Kwil, B.Lankiewicz,
M. Ogradolczyk,
B. Stępień, W.Vorgas.

MEN

 

Nowa Era

404/3/2013

 

Język Angielski

Program nauczania języka angielskiego szkoły podstawowej.
Edukacja Wczesnoszkolna.

M. Bogucka.

New English Adventure 3 – podręcznik.

 

New English Adventure 3 – zeszyt ćwiczeń.

Tessa Lochowski, Anne  Worrall.

Pearson

680/3/2015

 

Religia

„Przyjmujemy Pana Jezusa.”

Z Bogiem na ludzkich drogach.

 „Przyjmujemy Pana Jezusa.” Podręcznik do religii dla kl. III szkoły podstawowej.

Ks. Piotr Goliszek

Gaudium

 

Zakup przez rodziców

 

 

 Klasa IV

Przedmiot

 

Tytuł programu

nauczania

Tytuł
podręcznika

Autorzy

Wydawn./ Nr dopuszcz.

Uwagi

Język polski

Nowe Słowa na start! Program nauczania ogólnego języka polskiego w klasach 4-8 szkoły podstawowej.

Marlena Derlukiewicz.

Nowe Słowa na start! Podręcznik do języka polskiego dla klasy czwartej szkoły podstawowej.

A. Klimowicz,
M. Derlukiewicz.

Nowa Era

 

907/1/2017

+ zeszyt ćwiczeń

Język angielski

Program nauczania języka angielskiego dla klas 4-8.

Zgodny z podstawą programową z dn. 14 lutego 2017 r.

J. Stefańska

English Class (poziom A1)

S. Zervas,
C. Bright,
A. Tkacz.

 

Pearson

 

840/1/2017

+ zeszyt ćwiczeń

Język niemiecki

Program nauczania języka niemieckiego dla klas IV-VI szkoły podstawowej. II etap edukacyjny.

A. Kubicka.

Wir smart 1. Podręcznik. Język niemiecki dla szkoły podstawowej klasy IV-VI.

 

Wir smart 1. Zeszyt ćwiczeń wersja podstawowa.

G. Motta

Lektorklett

 

736/1/2015

zakup przez rodziców

Muzyka

Program nauczania muzyki w klasach 4–7 szkoły podstawowej

„Klucz do muzyki”

 

U. Smoczyńska,
K. Jakóbczak-Drążek,

A. Sołtysik.

Muzyka

„Klucz do muzyki”

Podręcznik klasa 4

U. Smoczyńska,
K. Jakóbczak-Drążek,
A. Sołtysik.

WSiP

 

858/1/2017

 

Plastyka

Plastyka. Klasa 4.

Plastyka 4.
Szkoła podstawowa

S. K. Stopczyk,
B. Neubart.

WSiP

779/1/2017

 

Historia

Program nauczania historii
w klasach 4-8 szkoły podstawowej „Wczoraj i dziś”

T. Maćkoski.

Wczoraj i dziś. Klasa 4.

Podręcznik do historii dla szkoły podstawowej.

B. Olszewska,
W. Surdyk-Fertsch,
G. Wojciechowski.

Nowa Era

 

877/1/2017

+ zeszyt ćwiczeń

Przyroda

Program nauczania przyrody w klasie 4 szkoły podstawowej. Tajemnice przyrody.

J. Golanko.

Tajemnice przyrody.

Podręcznik do przyrody dla klasy czwartej szkoły podstawowej.

M. Marko-Worłowska, J. Stawarz,
F. Szlajfer.

Nowa Era

 

863/2017

+ zeszyt ćwiczeń

Matematyka

Matematyka z plusem. Program nauczania matematyki w klasach
4–8 w szkole podstawowej

M. Jucewicz, M. Karpiński, J. Lech

(program zbieżny z podstawą programową z roku 2017)

Matematyka z plusem 4. Podręcznik dla klasy czwartej szkoły podstawowej

M. Dobrowolska,
M. Jucewicz,
M. Karpiński,
P. Zarzycki

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

sp. Z o.o. sp. K

 

780/1/2017

+ zeszyt ćwiczeń wersja C

Informatyka

Informatyka program nauczania szkoły podstawowej 4-8.

Informatyka.

Podręcznik klasa 4.

W. Jochemczyk,
I. Krajewska-Kranas,
W. Kranas,
M. Wyczółkowski

WSiP

 

807/1/2017

 

Technika

Technika na codzień.

Program nauczania szkoły podstawowej.

Bądź bezpieczny na drodze. Technika. Karta Rowerowa. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasy 4-6.

B. Bogacka-Osińska, D. Kazuchiewicz.

WSiP

 

850/1/2017

 

Religia

„Jestem chrześcijaninem.”

Z Bogiem na ludzkich drogach.

„Jestem chrześcijaninem”

Podręcznik do religii dla kl. IV szkoły podstawowej.

Ks. Waldemar Janiga

Gaudium

Zakup przez rodzica

  Klasa V

Przedmiot

 

Tytuł programu

nauczania

Tytuł
podręcznika

Autorzy

Wydawnictwo Nr dopuszcz.

Uwagi

Język polski

„Czytać, myśleć, uczestniczyć”. Program nauczania ogólnego języka polskiego w klasach 4-6 szkoły podstawowej.

M. Derlukiewicz.

Słowa na start! Podręcznik do języka polskiego dla klasy piątej szkoły podstawowej. Część 1: Kształcenie literackie i kulturowe.

 

Słowa na start! Podręcznik do języka polskiego dla klasy piątej szkoły podstawowej.
Część 2: Kształcenie językowe.

M. Derlukiewicz,
A. Wojciechowska,
A. Marcinkiewicz.

Nowa Era

 

338/4/2013/2015

338/3/2013/2015

+ zeszyt ćwiczeń

Język angielski

Program nauczania języka angielskiego. Kurs dla klas 4-6 szkoły podstawowej.
Drugi etap edukacyjny.
M. Ellis, A. Rak.

Team Up 2

P. Bowen,
D. Delaney,
D. Newbold.

Oxford University Press

 

682/2/2014/2015

 

+ zeszyt ćwiczeń

Język niemiecki

Program nauczania języka niemieckiego dla klas IV-VI szkoły podstawowej. II etap edukacyjny.

A. Kubicka.

Wir smart 2. Podręcznik. Język niemiecki dla szkoły podstawowej klasy IV-VI.

 

Wir smart 2. Zeszyt ćwiczeń wersja podstawowa.

G. Motta.

Lektorkllet

 

736/2/2016

zakup przez rodziców

Historia
i społeczeństwo

„Wczoraj i dziś” Program nauczania ogólnego historii
i społeczeństwa w klasach
IV-VI szkoły podstawowej.

T. Maćkowski.

Wczoraj i dziś. Klasa 5. Podręcznik do historii i społeczeństwa dla szkoły podstawowej.

G. Wojciechowski.

Nowa Era

 

443/2/2013/2015

 

Przyroda

Na tropach przyrody – program nauczania przyrody w klasach IV-VI szkoły podstawowej.

B. Dziedzic.

Na tropach przyrody. Podręcznik do przyrody dla klasy piątej szkoły podstawowej.

M. Braun,
W. Grajkowski,
M. Więckowski.

Nowa Era

 

554/2/2013/2015

+ zeszyt ćwiczeń

Matematyka

Matematyka z plusem. Program nauczania matematyki w szkole podstawowej

M. Jucewicz, M. Karpiński, J. Lech

(program zbieżny z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstaw programowych)

Nowa Matematyka z plusem 5. Podręcznik dla klasy piątej szkoły podstawowej

M. Dobrowolska,
M. Jucewicz,
M. Karpiński,
P. Zarzycki

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

sp. z o.o. sp. k

 

773/2/2016

+ zeszyt ćwiczeń wersja C

Zaj. Techniczne

Jak to działa?

Jak to działa? Klasa 5. Podręcznik do zajęć technicznych dla szkoły podstawowej.

L. Łabecki,
M. Łabecka.

Nowa Era

 

295/2/2010/2015

 

Plastyka

„Do dzieła!”

„Do dzieła!” klasa 5 szkoły podstawowej

J. Lukas,
K. Onak.

Nowa Era

326/2/2011/2015

 

Muzyka

Program nauczania ogólnego muzyki w klasach IV-VI szkoły podstawowej.

M. Gromek, G. Kilbach.

Lekcja muzyki.

Podręcznik do muzyki dla klasy piątej szkoły podstawowej.

M. Gromek,
G. Kilbach.

Nowa Era

 

589/2/2013/2015

 

Zaj. Komputerowe

Lubię to!

Lubię to! Klasa 5. Podręcznik do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej.

M. Kęska.

Nowa Era

 

729/2/2016

 

Religia

”Wierzę w Boga.”

Z Bogiem na ludzkich drogach.

 „Wierzę w Boga”.

Podręcznik do religii dla kl. V szkoły podstawowej.

Ks. Waldemar Janiga

Gaudium

Zakup przez rodziców

 

 Klasa VI

Przedmiot

 

Tytuł programu

nauczania

Tytuł
podręcznika

Autorzy

Wydawnictwo Nr dopuszcz.

Uwagi

Język polski

„Czytać, myśleć, uczestniczyć”. Program nauczania ogólnego języka polskiego w klasach 4-6 szkoły podstawowej.

M. Derlukiewicz.

Słowa na start! Podręcznik do języka polskiego dla klasy szóstej szkoły podstawowej.

Część 1: Kształcenie literackie i kulturowe.

 

Słowa na start! Podręcznik do języka polskiego dla klasy szóstej szkoły podstawowej.
Część 2: Kształcenie językowe.

M. Derlukiewicz,
A. Wojciechowska,
A. Marcinkiewicz.

Nowa Era

 

338/5/2014/2016

338/6/2014/2016

+ zeszyt ćwiczeń

Matematyka

Matematyka z plusem. Program nauczania matematyki w szkole podstawowej

M. Jucewicz, M. Karpiński, J. Lech

(program zbieżny z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstaw programowych)

Nowa Matematyka z plusem 6. Podręcznik dla klasy szóstej szkoły podstawowej.

M. Dobrowolska,
M. Jucewicz,
M. Karpiński,
P. Zarzycki

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

sp. z o.o. sp. k

 

773/3/2016

+ zeszyt ćwiczeń wersja C

Historia
i społeczeństwo

„Wczoraj i dziś” Program nauczania ogólnego historii
i społeczeństwa w klasach
IV-VI szkoły podstawowej.

T. Maćkowski.

Wczoraj i dziś. Klasa 6.

Podręcznik do historii i społeczeństwa dla szkoły podstawowej.

G. Wojciechowski.

Nowa Era

 

443/3/2014/2015

 

Przyroda

Na tropach przyrody – program nauczania przyrody w klasach IV-VI szkoły podstawowej.

B. Dziedzic.

Na tropach przyrody. Podręcznik do przyrody dla klasy szóstej szkoły podstawowej.

M. Braun,
W. Grajkowski,
M. Więckowski.

Nowa Era

 

554/3/2014/2015

+ zeszyt ćwiczeń

Zaj. Techniczne

Jak to działa?

Jak to działa? Klasa 6.

Podręcznik do zajęć technicznych dla szóstej klasy szkoły podstawowej.

L. Łabecki,
M. Łabecka.

Nowa Era

 

295/3/2010/2016

 

Plastyka

„Do dzieła!”

„Do dzieła!” klasa 6 szkoły podstawowej.

J. Lukas,
K. Onak.

Nowa Era

326/3/2011/2015

 

Język angielski

Program nauczania języka angielskiego. Kurs dla klas 4-6 szkoły podstawowej.
Drugi etap edukacyjny.

M. Ellis, A. Rak.

Team Up 3

P. Bowen,
D. Delaney,
D. Newbold.

Oxford University Press

 

 

+ zeszyt ćwiczeń

Język niemiecki

Program nauczania języka niemieckiego dla klas IV-VI szkoły podstawowej. II etap edukacyjny.

A. Kubicka.

 

 

Wir smart 3. Podręcznik. Język niemiecki dla szkoły podstawowej klasy IV-VI.

 

Wir smart 3. Zeszyt ćwiczeń wersja podstawowa.

G. Motta.

Lektorkllet

 

736/3/2017

zakup przez rodziców

Muzyka

Program nauczania ogólnego muzyki w klasach IV-VI szkoły podstawowej.

M. Gromek, G. Kilbach.

Lekcja muzyki.
Podręcznik do muzyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej.

M. Gromek,
G. Kilbach.

Nowa Era

 

589/2/2013/2015

 

Zaj. Komputerowe

Lubię to!

Lubię to!

Podręcznik do zajęć komputerowych dla klasy szóstej szkoły podstawowej.

M. Kęska.

Nowa Era

 

729/3/2017

 

Religia

„Wierzę w Kościół.”

Z Bogiem na ludzkich drogach.

„Wierzę w Kościół.”

Podręcznik do religii dla kl. VI  szkoły podstawowej.

Ks. Waldemar Janiga

 

Zakup przez rodzica

Klasa VII

Przedmiot

 

Tytuł programu

nauczania

Tytuł
podręcznika

Autorzy

Wydawnictwo Nr dopuszcz.

Uwagi

Język polski

Nowe Słowa na start! Program nauczania ogólnego języka polskiego w klasach 4-8 szkoły podstawowej.

Marlena Derlukiewicz.

Nowe Słowa na start! Podręcznik do języka polskiego dla klasy siódmej szkoły podstawowej.

J. Kościerzyńska,
M. Chmiel,
M. Szulc,
A. Gorzałczyńska-Mróz.

Nowa Era

 

907/4/2017

+ zeszyt ćwiczeń

Język angielski

Program nauczania języka angielskiego w klasach IV-VIII szkoły podstawowej.

M. Ellis, A. Rok.

English Plus Options

B. Wetz,

D. Pye.

Oxford Univeristy Press

835/1/2017

+ zeszyt ćwiczeń

Język niemiecki

Program nauczania języka niemieckiego jak drugiego języka obcego w szkole podstawowej
poziom II.2.

Aleksandra Kubicka.

Magnet smart 1

Język niemiecki dla szkoły podstawowej.

Giorgio Motta.

Lektorklett

 

817/1/2017

+ zeszyt ćwiczeń

Muzyka

Program nauczania muzyki w klasach 4–7 szkoły podstawowej

„Klucz do muzyki”

 

U. Smoczyńska,
K. Jakóbczak-Drążek,

A. Sołtysik.

Muzyka

„Klucz do muzyki”

Podręcznik klasa 7

U. Smoczyńska,
K. Jakóbczak-Drążek,
A. Sołtysik.

WSiP

 

858/4/2017

 

Plastyka

Plastyka Klasa 7.

Plastyka 7

Szkoła podstawowa.

S. K. Stopczyk,
B. Neubart,
J. Chołaścińska

WSiP

779/4/2017

 

Historia

Program nauczania historii w klasach 4-8 szkoły podstawowej.

T. Maćkowski

Wczoraj i dziś. Klasa 7

Podręcznik do historii dla szkoły podstawowej.

S. Roszak,
A. Łaszkiewicz,
J. Kłaczkow

Nowa Era

877/4/2017

 

Geografia

Program nauczania geografii dla drugiego etapu edukacyjnego.
(klasy iv-VIII szkoły podstawowej)
M. A. Lechowicz, A. Głowacz.

Geografia.
Podręcznik klasa 7.

A. Głowacz,
A. Lechowicz,
M. Lechowicz,

P. Stankiewicz. 

WSiP

 

890/3/2017

+ zeszyt ćwiczeń

Biologia

Program nauczania biologii w klasach 5-8 szkoły podstawowej Puls życia.

A. Zdziennicka.

Puls życia. Klasa 7

Podręcznik do biologii dla klasy siódmej szkoły podstawowej.

M. Jefimow.

Nowa Era

 

844/4/2017

+ zeszyt ćwiczeń

Chemia

Ciekawa chemia. Program nauczania chemii dla drugiego etapu edukacyjnego

(klasy IV–VIII szkoły podstawowej)

H. Gulińska, J. Smolińska.

Chemia.

Ciekawa chemia.

Podręcznik klasa 7.

H. Gulińska,
J. Smolińska.

WSiP

 

820/1/2017

+ zeszyt ćwiczeń

Fizyka

Plan wynikowy klasa 7.

Świat Fizyki (program nauczania). 

Fizyka. Świat fizyki.

Podręcznik klasa 7.

B. Sangowska.

WSiP

821/1/2017

 

Matematyka

Matematyka z plusem. Program nauczania matematyki w klasach
4–8 w szkole podstawowej

M. Jucewicz, M. Karpiński, J. Lech

(program zbieżny z podstawą programową z roku 2017)

Matematyka z plusem 7. Podręcznik dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Z. Bolałek,
M. Dobrowolska,
M. Juceiwcz,
M. Karpiński, J. Lech, A. Mysior,
K. Zarzycka.

Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

sp. z o.o. sp. k

 

780/4/2017

+ zeszyt ćwiczeń

Informatyka

Informatyka program nauczania szkoły podstawowej 4-8.

Informatyka.

Podręcznik klasa 7.

W. Jochemczyk,
I. Krajewska-Kranas,
W. Kranas,
M. Wyczółkowski

WSiP

 

807/4/2017

 

Religia

„Spotykam Twoje słowo.”

Z Bogiem na ludzkich drogach.

„Spotykam Twoje Słowo”.

Podręcznik do religii dla klasy VII szkoły podstawowej.

Ks. Paweł Mąkosa

Gaudium

Zakup przez rodzica

 W miesiącu lipcu uczniowie naszej szkoły mieli możliwość sprawdzenia swoich umiejętności językowych. W ramach programu Learning Enterprises studenci ze Stanów Zjednoczonych przyjeżdżają do Polski, aby prowadzić zajęcia w polskich szkołach.


  Zaproszony do naszej szkoły Sean - student, pochodzący z Nowego Jorku, przez 4 tygodnie prowadził zajęcia z języka angielskiego. Zajęcia te w głównej mierze oparte były na zabawie, a głównym celem było rozwinięcie umiejętności spontanicznej komunikacji w języku obcym.
Wspólnie spędzony czas pomógł poznać bliżej amerykańskie obyczaje i tradycje.
Sean przebywał u dwóch miejscowych rodzin, wspólnie spędzając czas, uczestniczył w  ich codziennym życiu. W ten sposób miał okazję poznać tradycyjną polską gościnność, oraz nasz region i okolice. Serdecznie dziękujemy !!!

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć.

J. Czernia

Oby to były najpiękniejsze wakacje ze wszystkich dotychczasowych. Bawcie się, odpoczywajcie, przeżywajcie niezwykłe przygody i wróćcie szczęśliwie dopiero 4 września do szkoły!!!

K. Kozioł

EWENTUALNE ZMIANY MOŻNA DOKONAĆ
W DNIU ROZPOCZĘCIA ZAJĘĆ tj. 3.07.2017

GRUPA 1 ( KLASY 0 – 1) 9.00 – 9.45

Wojciech Jurkiewicz
Aleksandra Niedźwiedzka
Karolina Krakowska
Filip Hryniszyn
Wiktoria Lech
Emilia Łaśko
Maja Dychtoń


GRUPA 2 (KLASY 2 – 3) 9.50 – 10.35
Nadia Molczyk
Eryk Molczyk
Kaya Gajko
Jakub Wojtasik
Gabriela Gawlik
Paulina Dudzińska
Milena Szczupak
Michał Hałoń
Hubert Hryniszyn
Kalina Jaźwiec
Klaudia Rępała
Konrad Cebula
Dawid Zaranek
Kacper Łaśko
Julia Mikos


GRUPA 3 (klasy 4 – 5) 10.40 – 11.40
Filip Kiełbasa
Kacper Gajdur
Milena Florek
Adam Hałoń
Jakub Więcław
Emilia Więcław
Piotr Grzegórzko
Krystian Haba
Karol Czerwiński
Piotr Chodak
Konrad Nowak
Marlena Cebula
Aleksandra Gogola
Wiktoria Łazarek
Bartosz Kukuła

GRUPA 4 (klasy 6, gimnazjum, liceum) 11.45 – 12.45
Filip Gajko
Wiktoria Solak
Wiktor Wójcik
Aleksandra Bożek
Wiktoria Szczupak
Joanna Żak
Filip Drużkowski
Izabela Drużkowska
Karolina Żak
Kamil Cichy
Dawid Gzyl
Wiktoria Zaranek
Hiacynta Sabat
Szymon Kukuła
Karol Chodak
Karolina Więcław
Wiktoria Łazarek

Odwiedzili nas

473590
Dzisiaj22
Wszystkich odwiedzin473590
Teraz ogląda nas 2

Stowarzyszenie Przyjazna Szkoła

Przekaż 1% dla mojej szkoły


Informacje o akcji 1%
Za 1% zakupiliśmy....

BIP - Szkoła Zgłobice

Copyrigcht © 2013 Publiczna Szkoła Podstawowa w Zgłobicach